valikko

Oikeusvaltio2025

Oikeusvaltiossa on aina riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityisille henkilöille ja yhteisöille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut.

Tämä sivusto esittelee Asianajajaliiton oikeuspoliittisia tavoitteita ja seuraa niiden edistymistä. Tavoitteena on nykyistä toimivampi oikeusvaltio vuonna 2025. 

Alasivuilla voit osallistua tavoitteita koskevaan keskusteluun. Somesta löydät meidät tunnisteella #oikeusvaltio2025.  

Tutustu ohjelman taustoihin.


talo-oranssi puu-kuusi Sininen talo puu-manty talo-violetti

Ammattina asianajaja

Asianajajakunnan rooli oikeudellisena toimijana on tunnustettava nykyistä laajemmin.

Moderni oikeudenhoito

Niukkenevat resurssit pakottavat miettimään uusia ratkaisuja. Oikeudenhoidon taso pitää kuitenkin turvata.

Tehokas säädösvalmistelu

Oikeusvaltion säädösvalmistelun on mukauduttava modernin maailman nopeisiin muutoksiin.

Yhdenvertainen oikeusapu

Oikeusapua on oltava saatavilla tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Vielä se ei tapahdu.